CHCETE VEDIEŤ VIAC? 

Získajte detailné informácie inovatívnych investičných produktov

Zaregistrujte sa a urobíte prvý krok na ceste za vašimi finančnými cieľmi.
Registrácia je bezplatná.

Dôležité informácie

Všetky informácie publikované na tomto webe sú určené k študijným účelom. Informácie nezohľadňujú finančný status, finančnú gramotnosť alebo rizikový profil žiadnej špecifickej osoby.

V žiadnom prípade informácie nie je možné považovať za investičné/tradingové odporučenie, ponuku alebo výzvu na predloženie ponuky na nákup a predaj cenných papierov v zmysel príslušných právnych predpisov.

Názory a informácie na webe Invest Portal sú určené na investičné vzdelávanie a považujú sa za všeobecnú komunikáciu vo forme online investičného/finančného spravodaja, vysielania videa a zvuku, ktoré sa zobrazujú širokej verejnosti.

Informácie boli získané z rôznych zdrojov a od rôznych partnerov. Invest Portal nezaručuje presnosť alebo úplnosť takýchto informácií poskytnutých tretími stranami. Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať tieto informácie, alebo radiť o ďalšom vývoji, ktorý sa ich týka.

Akékoľvek očakávané výnosy poskytované pre jednotlivé kategórie aktív, modelové portfóliá a stratégie nie sú zamýšľané a nesmú sa považovať za záruku, alebo za predpoklad, že nevzniknú straty, alebo že investícia dosiahne určitú mieru návratnosti v určitom čase.

Chcete si užívať výhody vlastného investičného portfólia?

Porozprávajte sa s licencovaným poradcom

Close

Máte záujem O SLUŽBY INVESTIČNÝM PROFESIONÁLOM?

Porozprávajme sa o možnosti spolupráce

Close