Ako investujeme

Veríme v silu jednoduchosti

Zložitosť portfólia môže viesť k nezamýšľaným dôsledkom, preto uprednostňujeme zjednodušenie procesu. Avšak, jednoduché neznamená ľahké alebo bezmyšlienkovité. Skôr naopak, jednoduchý prístup vyžaduje intenzívnu prácu na začiatku, aby boli správne integrované systémy, procesy, usmernenia a plány.

Úspešné dlhodobé investovanie možno dosiahnuť prostredníctvom jednoduchého, nekomplikovaného a prevádzkovo efektívneho investičného programu.

Diverzifikovaná alokácia aktív má väčšiu váhu než len hľadanie „najlepších“ akcií

Vytvárame globálne diverzifikované portfóliá naprieč triedami aktív, stratégiami, trhovými kapitalizáciami a rizikovými faktormi s použitím adaptívnej alokačnej investičnej metodiky, v ktorej sa zameriavame na čo najlepšie využitie vašich zdrojov.

Kým mnohé investičné inštitúcie sa zameriavajú len na „prekonanie trhu“, pre nás sú kľúčové tvorba stabilného portfólia a efektívne riadenie rizík, aby investícia splnila svoj stanovený cieľ.

Kombinácia strategickej a taktickej alokácie aktív je esenciálna

Sme aktívni a prispôsobujeme sa trhovým trendom. Aj keď trhy dlhodobo „fungujú“, využívame strategickú diverzifikáciu, aby sme minimalizovali riziká a ochránili investície pred nečakanými udalosťami.

Hoci je dlhodobý horizont to, čo je pre nás kľúčové, uznávame, že ako ľudia či organizácie často musíme robiť finančné rozhodnutia v kratšom až strednom časovom horizonte. Preto sme vypracovali stratégie aktívneho riadenia rizík, aby investori mohli prekonať trhové výkyvy bez upustenia od svojho investičného plánu.

chcete efektívne zhodnocovať svoj kapitál?

Porozprávajme sa

Vitaj späť!

Prihlás sa do Invest Portal Klubu.

Obnova hesla

Zadaj svoju emailovú adresu, na ktorú ti pošleme odkaz na vytvorenie nového hesla.