Naše hodnoty

Veríme, že:

Filozofia by mala byť univerzálna, ale stratégia by mala byť osobná.
Odmena by mala byť za výsledky, preto sme odmeňovaný prevážne z podielu na zisku
Každé portfólio musí byť navrhnuté tak, aby spĺňalo špecifické potreby, ciele a osobnosť jednotlivých klientov alebo organizácií.
Prístup k investovaniu založený na faktoch nám umožňuje analyzovať súčasnosť, vypočítať pravdepodobnosti z histórie a tak vytvárať stabilné portfóliá, ktoré starostlivo vyvažujú riziká a potenciálne výnosy.
Menej je viac; náklady by mali byť nízke.
Transparentnosť a pravdivosť udržiava očakávania investorov realistické a umožňuje im držať sa svojho plánu.
Komunikácia s našimi klientmi zabezpečuje, že sú vždy informovaní o tom, ako sú ich peniaze spravované pri plnení ich cieľov.
Ako fiduciár vždy konáme v najlepšom záujme našich klientov.

máte otázku?

Porozprávajme sa