Vysledok 1

Váš výsledok:

KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO

AKO SA ZHODNOTÍ VAŠICH
10 000 € za 1 rok?

2 % p.a.

10 200 €

PASÍVNE INVESTOVANIE

vs

10 % p.a.

11 000 €

AKTÍVNE INVESTOVANIE

Ochrana majetku
a primerané zhodnotenie

Cieľom je uchovať hodnotu nasporeného kapitálu pred infláciou a zhodnotenie je príjemným bonusom. Toto portfólio je navrhnuté tak, aby ste mali svoje peniaze k dispozícii vždy, keď ich budete potrebovať a nemuseli sa obávať výrazných poklesov.

Najväčšia porcia portfólia je investovaná v zlate. Tento žltý kov už od čias kráľa Nabuchodonozora predstavuje výbornú ochranu peňazí. Nepodlieha zmenám kurzu a nerozhoduje, či sa platí peniazmi alebo kryptom. Zlato je najväčší uchovávateľ kapitálu, aký história pozná.

Na zvýšenie ziskovosti je vhodné pridať akcie, ktoré z dlhodobého hľadiska permanentne rastú. Hodnota celosvetových akcií za 30 rokov posilnila o 778 %. Rastovú zložku portfólia reprezentuje aj forex a kryptomeny.

Aktívne obchodovanie vo svete peňazí, komodít a kryptomien má cieľ ťahať zhodnotenie portfólia smerom nahor. Zastúpenie je však nastavené tak, aby sa zamedzilo výrazným poklesom. Práve aktívna správa zabezpečuje nárast zisku pri minimálnom risk manažmente.

Aktívne vs. pasívne investovanie

Vďaka aktívnej správe je možné využívať na trhu príležitosti, ktoré pri pasívnej správe ostávajú nedotknuté. Aktívna správa každý deň realizuje množstvo obchodov, ktoré maximalizujú výnos. Príkladom aktívnej správy je rýchly nákup aktív a využitie prudkého rastu. Pri poklese aktívne zabraňuje strate. Aktívna správa nielenže priemeruje cenu, ale maximalizuje zisky pri raste, ako aj poklese trhov.

To nie je všetko. Aktívna správa prináša omnoho viac možností na zhodnotenie peňazí, ako nájdeme na finančných trhoch. Prináša príležitosti na aktívne investovanie do nových príležitostí vo svete. Startupy, nové progresívne projekty, ako aj investície do zdieľanej ekonomiky. Súčasne zbavuje investora starostí s neustálym sledovaním trendov, indexov, akcií, či komodít. Tím profesionálnych obchodníkov a analytikov každý deň analyzuje celý trh a investuje vaše peniaze aktívne.

Nebuďte investor, ktorý sa teší z výnosov, len keď trhy rastú a v prípade poklesov len pasívne čaká, ako sa veci vyvinú. Aktívna správa vás zbaví nepríjemného čakania na lepšie časy. Ona ich dokáže vytvoriť za každých okolností.