VIP Stabilita

Príjmové portfólio

Základné údaje o portfóliu


Benchmark

iShares iBoxx HYC Corp. Bond

Cieľová hrubá výkonnosť *

 +9% p.a. 

SRRI

 4

Profit faktor**

2,58

Investičný horizont

 3 roky 

* Vypočítané na základe historickej výkonnosti pred odpočítaním poplatkov.

** Sharpe Ratio

Konzervatívna stratégia zameraná na prekonanie výnosu korporátnych dlhopisov s porovanteľnou stabilitou. 

Ponúka “absolute return” ktorej zmyslom je dopriať investorom minimálne výnos dlhopisov bez ohľadu na udalosti v ekonomike. Zameriava sa na málo volatilné stratégie na dlhopisoch, cudzích menách a komoditách, s menšou alokáciou digitálnych aktív s ktorou má potenciál dosiahnuť lepšie výsledky.

Je vhodná pre klientov hľadajúcich príjmové portfólio a investorov uprednostňujúci bezpečie pred výškou výnosu.

Invest Portal VIP Stabilita

Výkonnosť portfólia


21,93%

priemerné ročné zhodnotenie*

53,83%

celkové zhodnotenie*

 * Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie je počítané na základe historickej výkonnosti jednotlivých komponentov v modelovom portfóliu a je za obdobie od 1.9.2020 do 1.3.2022. Uvedená výkonnosť predstavuje minulú výkonnesť a nezaručuje budúce výsledky. 

Zaujalo vás portfólio VIP Stabilita?

Porozprávajte sa s licencovaným poradcom

Vitaj späť!

Prihlás sa do Invest Portal Klubu.

Obnova hesla

Zadaj svoju emailovú adresu, na ktorú ti pošleme odkaz na vytvorenie nového hesla.