VIP Rast

Dynamické portfólio

Základné údaje o portfóliu


Benchmark

 MSCI World 

Cieľová hrubá výkonnosť *

 +15% p.a. 

SRRI

 6

Profit faktor**

 3,4

Investičný horizont

 +3 roky 

* Vypočítané na základe historickej výkonnosti pred odpočítaním poplatkov.

** Sharpe Ratio

Aktívne riadené portfólio zamerané na generovanie nadpriemerných výnosov s volatilitou akciových trhov.

Vďaka vhodnému výberu komponentov, portfólio Rast výrazne prevyšuje výnos štandardných akciových indexov. Aktívnym riadením a zapojením alternatívnych aktív ako digitálne aktíva či cudzie meny sme dosiahli priemerné ročné zhodnotenie 24,89% a od roku 2020 to reprezentuje dvojnásobný výnos oproti sledovanému benchmarku.

Je vhodné pre investorov ktorí sú ochotní akceptovať vyššie kolísanie hodnoty portfólia s očakávaním vysoko nadpriemerných výnosov.

Invest Portal VIP Rast

Výkonnosť portfólia


24,89%

priemerné ročné zhodnotenie*

67,92%

celkové zhodnotenie*

 * Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie je počítané na základe historickej výkonnosti jednotlivých komponentov v modelovom portfóliu a je za obdobie od 1.9.2020 do 1.3.2022. Uvedená výkonnosť predstavuje minulú výkonnesť a nezaručuje budúce výsledky. 

Zaujalo vás portfólio VIP Rast?

Porozprávajte sa s licencovaným poradcom

Vitaj späť!

Prihlás sa do Invest Portal Klubu.

Obnova hesla

Zadaj svoju emailovú adresu, na ktorú ti pošleme odkaz na vytvorenie nového hesla.