VIP Balans

Vývážené portfólio

Základné údaje o portfóliu


Benchmark

 MSCI World 

Cieľová hrubá výkonnosť *

 +15% p.a. 

SRRI

 6

Profit faktor**

2,46

Investičný horizont

 3 roky 

* Vypočítané na základe historickej výkonnosti pred odpočítaním poplatkov.

** Sharpe Ratio

Menšie výkyvy hodnoty kapitálu s výnosmi akciových trhov sú cieľom tohto vyváženého portfólia.

Multi triedna alokácia je v tomto portfóliu naviac vyvážená. Balansovaním váh akcií a dlhopisov, komodít, cudzích mien a časti v digitálnych aktívach dosahuje portfólio porovnateľné výnosy s akciovými trhmi no s výrazne nižšiu kolísavosťou. 


Nízka korelácia medzi aktívami prispieva k stabilite pre investora a na druhej strane poskytuje priestor na vyšší potenciál rastu ako má akciový index.

Invest Portal VIP Balans

Výkonnosť portfólia


24,89%

priemerné ročné zhodnotenie*

69,27%

celkové zhodnotenie*

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie je počítané na základe historickej výkonnosti jednotlivých komponentov v modelovom portfóliu a je za obdobie od 1.9.2020 do 1.3.2022. Uvedená výkonnosť predstavuje minulú výkonnesť a nezaručuje budúce výsledky.

Zaujalo vás portfólio VIP Balans?

Porozprávajte sa s licencovaným poradcom

Vitaj späť!

Prihlás sa do Invest Portal Klubu.

Obnova hesla

Zadaj svoju emailovú adresu, na ktorú ti pošleme odkaz na vytvorenie nového hesla.